اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات پیش از خرید

سوالات خود در مورد خدمات رهام سرور را در این بخش مطرح نمایید.

 پیگیری موضوعات فنی

برای دریافت اطلاعات و یا بررسی مشکلات فنی خود از این بخش استفاده نمایید.

 نمايندگان فروش

سوالات خود در مورد خدمات نمايندگان فروش در این بخش مطرح نمایید.

 امور مالي و فروش

برای بررسی مشکلات مالی، درخواست یا پیگیری فاکتور، درخواست تمدید، ارتقا یا سفارش سرویس از این بخش استفاده نمایید.

 پیگیری خدمات دامنه

موضوعات فنی مربوط به نمایندگی دامنه را از این بخش پیگیری فرمایید.

 طراحي سايت

سوالات خود در مورد طراحي سايت در این بخش مطرح نمایید.