سرویس های میزبانی وب (cPanel)

سایت هایتان را با سرعت و کیفیت با هاست های سی پنل آلمان میزبانی کنید!

Plan1

50 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند 3 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 2 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan2

100 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند 5 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 1 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan3

250 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند 7 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 1 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan4

500 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند 10 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 1 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan5

1 گیگابات فضای میزبانی
پهنای باند 15 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 1 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan6

2 گیگابات فضای میزبانی
پهنای باند 25 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 2 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan7

3 گیگابات فضای میزبانی
پهنای باند 30 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 2 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan8

5 گیگابات فضای میزبانی
پهنای باند 45 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 2 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan9

10 گیگابات فضای میزبانی
پهنای باند 60 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 2 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan10

15 گیگابات فضای میزبانی
پهنای باند 80 گیگابایت
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 3 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan11

20 گیگابات فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 4 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan12

نامحدود فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 4 وب سایت
کنترل پنل سی پنل
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt