سرویس های میزبانی وب (DirectAdmin)

سایت هایتان را با سرعت و کیفیت با هاست های دایرکت ادمین میزبانی کنید!

Plan1

150 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 2 وب سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan2

500 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 2 وب سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan3

1 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 3 وب سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan4

2 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 5 وب سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan5

3 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 5 وب سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan6

5 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 5 وب سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan7

10 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 5 وب سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt

Plan8

نامحدود فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
وب سرویس Litespeed
هارد SSD پرسرعت
امکان راه اندازی 10 وب سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
دوره بکاپ گیری روزانه
SSL رایگان Let’s encrypt